414401112 – [Early fall travel] Himejima Akeno & Shidou Irina (Queen) (Group)